Klub Abstynenta w Kwidzynie


Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Kwidzynie

Zawartość


Informacje na temat pracy

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


Główne cele

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wszelkie możliwe formy rozpowszechniania i promowania trzeźwego stylu życia, zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych,
&
udzielanie pomocy, wsparcia, informacji i konsultacji specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnień
&
w przypadku występowania przemocy.


Spotkanie przyjaciół w klubowej kawiarniKlikinij tutaj >>> statut stowarzyszemia

Klikinij tutaj >>> oferta Klubu Abstynenta.


zakres działalności

Promowanie abstynencji w życiu codziennym, wolny czas, odpoczynek, zabawa bez alkoholu w spokojnej i miłej atmosferze , koła zainteresowań, edukacja, informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Pomoc w przypadkach uzależnień i współ-uzależnień, terapia i doraźna pomoc psychologiczna oraz psychiatryczna, prawna.

Motywowanie do podjęcia terapii i i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współ-uzależnień od alkoholu, osobom zgłaszającym z problemami alkoholowymi.

Ścisła współpraca stowarzyszenia z grupami samopomocowymi AA, AL.-Anon a także z Przychodnią Leczenia Uzależnień, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klikinij tutaj >>> dodatkowe informacje


REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZE

 1. Punkt Konsultacyjny przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta w Kwidzynie:
  • specjalistyczna pomoc w uzależnieniu od alkoholu
  • Informacje, porady, motywowanie do podjęcia terapii
  • pierwszy kontakt z uzależnionym od alkoholu

 2. Program profilaktyczny dla młodzieży pt. "NOE

 3. Klikinij tutaj >>>Oferta "NOE".

Z powrotem na początek

Aktualności - Ważne Informacje bieżące

 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta zaprasza wszystkich chętnych oraz osoby z problemem alkoholowym własnym lub bliskich im osób codziennie, w godzinach popołudniowych (od 1600 do 2000)

  Dyżury pełnią osoby doświadczone w problematyce pomocy w uzależnieniach od alkoholu i innych środków uzależniających, zarówno dla osób dorosłych jak i dla młodzieży.
  Udzielamy porad, informacji lub podejmujemy działania w celu bezpośredniej interwencji w koniecznych przypadkach.

  W miłej atmosferze klubo-kawiarni stowarzyszenia istnieje możliwość pozania osób ze środowiska abstynenckiego, skorzystania z literatury tematycznej lub po prostu przyjemnego spędzenia czasu wolnego.

  Zapraszamy w godzinach od 1600 do 2000

  • Telefon "Punktu Konsultacyjnego" stowarzyszenia - ( 055 261 08 46 )
  • Nasza mailowa skrzynka pomocy:
   1) abstyn@kwidzyn.com.pl
   2) abstyn@poczta.onet.pl

  >> Kliknij tutaj Masz problemy osobiste - napisz do nas !!!

 2. Plan imprez w roku 2006 :
 • spotkanie rodzinne - spotkanie trzeźwościowe we współorganizacji z Ośrodkem Szkolno Wychowawczym w Barcicach - mityng nocny AA, Al-Anon, ognisko, zabawa przy zespole muzycznym.
 • regionalny turniej piłki nożnej "Kwidzyn 2006"- z udziałem regionalnych drużyn abstynenckich.

Klikinij tutaj > Program "V SPOTKAŃ TZEŻWOŚCIOWYCH Sanktuarium Św. Rodziny - RYJEWO 2006


Klikinij tutaj >>> Zaproszenie - VI Turniej Trzeźwościowy pod hasłem "BAW SIĘ Z NAMI NA TRZEŹWO" 2006 r - W PRZYGOTOWANIU


Informacje szczegółowe w Klubie Abstynenta w Kwidzynie - numer telefonu (055) 261 08 46 po godz 16-tej.

Zapisy do turnieju będą przyjmowane także bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju przy stoliku sędziowskim. W przypadku zgłoszenia w tym czasie, prosimy drużyny o wcześniejsze przybycie celem dokonania zgłoszenia drużyny.

Składy dryżyn :


 • wyjazdy autokarem - Częstochowa, Licheń.
 • spotkania plenerowe przy muzyce i ognisku - sobotnie wyjazdy poza miasto. • Drużyna "Trzeźwym Okiem" Klubu Abstynenta - Kwidzyn

  Klikinij tutaj >>> Zaproszenie - V Turniej Trzeźwościowy pod hasłem "BAW SIĘ Z NAMI NA TRZEŹWO" 2005 r


  PIŁKA NOŻNA

  Reprezantacja Klubu Abstynenta

  drużyna
  "TRZEŹWYM OKIEM"

  Oficjalnie drużyna występuje pod taką nazwą od 2000 roku i wielokrotnie w turniejach regoinalnych stawała na podium, zdobywając wiele pucharów, które są obecnie chlubą Klubu Abstynenta. Reprezentując stowarzyszenie na różnych turniejach wnosi spory wkład w krzewieniu idei trzeźwościowych, abstynenckich zwyczajów oraz propaguje w ten sposób założenia miejsko-gminnego programu profilaktyki alkoholowej.

  Reprezentacja "Trzeźwym Okiem" oficjalnie brała udział w miejskiej lidze piłki halowej dostarczając wielu wrażeń i emocji publiczności. Obecnie zgłoszona jest do dalszych rozgrywek ligi miejskiej na małych bioskach, gdzie zapewne zjedna sobie i Klubowi Abstynenta nie mniejszą sympatię.

  Klub Abstynenta oraz drużyna "Trzeźwym Okiem" dziękuje drużynom za sportową rywalizację a kibicom za sportowy doping.
  Ogromne podziękowania za wkład pracy w przygotowaniach drużyny i opiekę menadżerską oraz wkład w postaci zdobycia dodatkowych środków na wyjazdy i stroje zawodników należą się Kolegom klubowym :
  Kol. Zdzisławowi Maziukowi oraz Kol. Zbyszkowi Sowie.

  Stowarzyszenie składa podziękowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ręce Burmistrza Miasta Kwidzyn za patronat i sponsoring turnieju Kwidzyn 2000 - 2005, którzy przyczynili się do miłej oprawy imprezy sportowej.
  Gorące podziękowania mamy także dla Pana dr Janusza Szaperta oraz dr Pawła Rutkowskiego za tradycyjny sportowy udział i medyczną opiekę nad zawodami.

  Z powrotem na początek

  Historia


  Trochę wspominień i refleksji - Sylwek Żebrowski.

  Klikinij tutaj >>> Początek - Obecny obraz - Podziękowania


  Z powrotem na początek

  Kontakt


  Adres e-mail: (napisz do nas) Kliknij tutaj >>> abstyn@kwidzyn.com.pl

  Adres WWW: http://republika.pl/abstyn

  Telefon do Klubu Abstynenta ( 055 ) 261 08 46


  Z powrotem na początek

  Informacje Rzeczników Grup AA, Al-Anon.


  Co to jest AA ? Grupy Anonimowych Alkoholików składają się z osób, spośród nas, którzy uznali że alkohol przeszkadza im w życiu i że kieruje ich postępowaniem, rujnując wszystkie sprawy oraz zdrowie. Prowadzi do utraty własnej wartości i godności, rozbija życie osobiste i rodzinne. Doprowadza tylko do nieszczęść a także do tragedii. Aby łatwiej było wytrwać w postanowieniu abstynencji i na nowo uczyć się trzeźwego życia założyli wspólnotę mężczyzn i kobiet aby w ten sposób wspierać się nawzajem w tym postanowieniu. Na spotkaniach grupy AA zwanych mityngami dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzieją aby dzień po dniu powstrzymać się po prostu od wypicia pierwszego kieliszka, rozwiązywać swoje wspólne problemy i pomagać innym wyrwać się z otchłani alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Podstawową zasadą jest tu pełna anonimowość , kierowanie się zasadami a nie ambicjami i równością wszystkich uczestników wobec problemu uzależnienia od alkoholu. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat poza dobrowolnymi własnymi datkami. Podstawowym celem grupy jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiąganiu. Informujemy również, że raz w miesiącu odbywają się mityngi otwarte, w którym biorą udział nie tylko Anonimowi Alkoholicy lecz także przyjaciele i sympatycy ruchu AA , Al.-Anon , Al.-Aten , DDA . Mityngi takie są otwarte dla wszystkich sympatyków ruchu trzeźwościowego oraz osób, które chciałyby dzielić radość trzeźwości z uczestnikami a przy okazji zapoznać się z możliwościami pomocy w uzależnieniu od alkoholu dla siebie bądź najbliższych. Jest także okazją do zapoznania się z wieloma wspaniałymi ludźmi i zasadami panującymi w ruchu AA oraz stwarza ogromną szansę postawienia pierwszych kroków na drodze do trzeźwości.


  Z powrotem na początek

  Sponsorzy - Dotacje - Podziękowania.


  W tym miejscu pragniemy wymieniać wszystkich sponsorów i ofiarodawców, składając jednocześnie gorące podziekowania za wsparcie oraz zrozumienie jaką wagę w społeczności mają działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i promowania modelu trzeźwego życia, rodziny. :

  1. Dotacje na realizację projektu "Punkt Konsultacyjny"
  2. Inni dotychczasowi sponsorzy i ofiarodawcy:
    • Philips Consumer Elektronics Industres Poland Sp. z o. o. Kwidzyn
    • Zakład Pracy Chronionej PPH LESTER
    • Pani Barbara Jankowska
    • Państwo Elżbieta i Zdzisław Maziukowie
    • Pan Janusz Milbrodt
    • Państwo Czesława i Piotr Płócienniczak

   List otwarty do Firm, Instytucji oraz Osób Prywatnych :

   >>> Kliknij tutaj jeżeli chcesz przeczytać list

   Informujemy, że w 2004 roku uzyskalismy status organizacji pozytku publicznego

   >>> Możecie Państwo wesprzeć nas przekazując 1 % podatku. Kliknij tutaj - dowiesz się jak to zrobić...

   Stowarzyszenie Klub Abstynenta ul. Odrowskiego 10 82-500 Kwidzyn NIP 581-14-68-389 REGON 170335421 tel.: (055) 261 08 46 (po godz. 1600)

   email: abstyn@kwidzyn.com.pl
   www.republika.pl/abstyn

   Numer konta : PKOBP o/Kwidzyn 62 1020 1778 0000 2002 0033 0225


   Z powrotem na początek

   Witryna aktualizowana : 15 czerwca 2005 r


   Naszą stonę odwiedziło już :   Gości.


   Księga Gości - przeglądanie

   Księga Gości - dopisywanie